Informacije za autore

Kampanje – zašto i kako?

Kampanje su način na koji, donacijama, želimo proširiti mogućnosti stranice.

Kampanjom za autore želimo svima omogućiti stvaranje video sadržaja, kvizova i slično.

Kako bi se mogao uključiti i kako početi?

Prijava

Iako je preduvijet da se ostvari cilj kampanje, da bi mogli kupiti potrebne softverske dodatke, već sad se možeš prijaviti za autora.

Za prijavu za autora je potrebno registrirati se na stranici, te na profilu (pod Moj račun) na Dashboard-u pritisnuti gumb Postani autor (Become instructor).

Time te uvodimo u listu potencijalnih autora, a pri ostvarenju kampanje ćemo te kontaktirati i dati daljnje upute kako objaviti tečaj.

Prava i obaveze

Naravno, tek uspješnim financiranjem kampanje možemo doći do dijela u kojem raspravljamo o pravima i obavezama autora.

No, okvirno ćemo napisati par riječi o tome kako smo taj dio zamislili!

Osim besplatnih, moći ćeš objaviti i tečajeve koji se naplaćuju, a za oba očekujemo da kao autor budeš podrška učenicima koji krenu na tečaj.

To uključuje odgovore na postavljena pitanja, razjašnjenje nejasnoća i slično.

Tečajeve ćemo pregledati prije objave da potvrdimo da udovoljavaju minimalnim tehničkim zahtjevima, sadržajem odgovaraju onome što učenici i studenti zahtjevaju, te da su u skladu sa našim smjernicama.

Tek nakon potvrde, tečaj postaje javan, te ga je moguće upisati.

Stranicu smo prvenstveno zamislili kao edukacijsku pomoć za polaganje školskih i sličnih ispita, pa ćemo u skladu sa time, takve sadržaje i prihvaćati.

Potpora

Osim prijave za autora, možeš nam pomoći i ispunjenjem ankete o tome što bi sljedeće htio vidjeti na stranici.

Naravno, da bi se sve ostvarilo, potrebna je

Odgovori