Kampanja za autore

Uvod

Kampanje su način da ova stranica donacijama proširi svoje mogućnosti.

Zamisao je opisana u prethodnom postu, kao i na posebnoj stranici.

Kampanjom za autore želimo proširiti krug ljudi koji mogu stvarati video tutoriale, kvizova i druge popratne materijale koji mogu pomoći u učenju.

Što se financira kampanjom?

Kampanjom bi se financirali kupnja licenci za softverske dodatke kojima se omogućuje rad drugih stvaralaca video sadržaja na platformi koju već sad koristimo.

Nadalje, kupnja video playera kojim bi se mogli zaštiti video sadržaji koji se žele naplatiti.

Osim toga, bila bi potrebna i pretplata na neki od servisa koji omogućuje čuvanje privatnih video sadržaja.

Razvoj projekta

Ostvari li se financiranje kampanje, očekujemo sljedeći tijek događaja u radu stranice:

uspiješno financiranje

Uspjeh

prikupljeno dovoljno sredstava za realizaciju projekta

uspiješno financiranje

nadogradnja stranice – 1 tjedan

Nadogradnja

Kupnja softverskih licenci

Nadogradnja stranice

nadogradnja stranice – 1 tjedan

priprema dokumentacija – 2 tjedna

Dokumentacija

Stvaranje uputa za rad sa aplikacijom za instruktore

Opće uputa za stvaranje video i audio tutoriala

priprema dokumentacija – 2 tjedna

probni period – 1 do 2 tjedna

Proba

stvaranje probnih tutoriala sa izabranim suradnicima

probni period – 1 do 2 tjedna

go live

Otvaranje

Otvaranje inicijalnih tutoriala drugih instruktora za javnost

Prihvat tutoriala svih autora

go live

Donacije

Našu kampanju možeš podržati

Odgovori