Mogućnosti za suradnike

Svrha

Ostvari li se financiranje kampanje za instrukcije / događaje, stranica PitajPetru će biti otvorena prijemu novih suradnika.

Cilj ovoga posta je objasniti mogućnosti koje bi suradnici imali, te objasniti korake za prijavu za suradnika.

U kampanju ulazimo optimistično, te ćemo prijave za instruktore otvoriti i prije ispunjenja kampanje, u nadi da će se kampanja ostvariti, te da ćemo u tom trenutku već imati prijavljeni veći broj ljudi koji su zainteresirani davati instrukcije!

Koraci za prijavu

  • registrirati se na stranicu PitajPetru
  • na posebnoj stranici za suradnike ispuniti anketu
  • ukoliko se kampanja ispuni kontaktirati ćemo te za daljnje korake

Prvi korak je registracija na stranici Pitaj Petru, koja će ti omogućiti ispunjenje prijave za suradnike.

Na anketi očekujemo osnovne podatke o tome što bi htio predavati, koji bi ti termini odgovarali i grad gdje bi mogao održavati instrukcije.

Time ulaziš u našu bazu potencijalnih kandidata.

Ostvari li se financiranje kampanje, prilagodit ćemo stranicu radu instruktora, pripremiti upute, te kontaktirati kandidate radi daljnjih dogovora!

Funkcionalnosti za suradnike

Dvije su glavne funkcionalnosti koje će suradnici dobiti!

INSTRUKCIJE

Mogućnost unosa za što, kada i gdje žele davati instrukcije!

Unos će nakon toga biti dostupan na stranici za pretragu i zabilježbu zainteresiranima!

DOGAĐAJI

Organiziranje događaja za veći broj ljudi – uživo i online!

Događaji će biti vidljivi na javnoj stranici i omogućiti će zainteresiranima rezervaciju!

Puna verzija dodatka dodatka bi omogućila instruktorski panel na kojem instruktori mogu vidjeti svoje rezervacije, naprednu pretragu, kalendarski pogled, itd.

Naplata

Prijave za suradnike je besplatna.

Suradnici će moći davati besplatne instrukcije i organizirati besplatne događaje ili naznačiti cijenu.

Održavaju li se događaji uživo, morat će se naplatiti kod samih klijenata ili na samom događaju!

Od zarade koju naplate uživo suradnici neće biti dužni plaćati proviziju stranici.

Za online događaje i naplatu preko stranice pak, zbog korištenje naših resursa, očekujemo određeni postotak za što će detalji biti naznačeni pri ostvarenju kampanje!

Odgovori